Alarm monitoring

Usluga Alarm monitoringa podrazumeva daljinski nadzor alarmnih protivprovalnih i protivpožarnih sistema, sa mogućom intervencijom mobilnih ekipa.

U Kontrolnom centru automatski se dobijaju i čuvaju podaci primljeni od alarmnih centrala (povreda prostora, požar, poziv u pomoć...).

POZOVITE NAS

+381 (0) 11 2617 134

Uslugu prilagođavamo potrebama i željama klijenata

Aktiva skupina - sigurno, čisto i uređeno

POZOVITE NAS

+381 (0) 11 2617 134

Vrste usluga:

  • PRAĆENJE - Nadzor alarmnih sistema bez intervencije

  • INTERVENCIJE - Nadzor alarmnih sistema sa intervencijom

  • VIDEO MONITORING - Nadzor video sistema

  • PATROLNI OBILAZAK

Postojeći sistem omogućava neprekidno praćenje dojava sa objekata, kao i više dojava istovremeno, poseduje rezervno napajanje, kao i rezervni centar koji se aktivira u slučaju vanrednih okolnosti. Sve dojave se trajno arhiviraju i čuvaju u više baza podataka. Neprekidna 24-časovna veza između monitoring i alarmnog sistema omogućava uvid u sva dešavanja ( redovna ili vanredna ) na štićenom objektu.

INTERVENCIJA SPECIJALIZOVANIH EKIPA

Po prijemu signala o vanrednom tj. alarmnom stanju na objektu (provala, panik taster, požar), dežurni operater uspostavlja vezu sa najbližom interventnom ekipom i upućuje je na ugroženi objekat. U slučaju potrebe pozivaju se nadležni organi ( MUP - policija ili vatrogasna brigada), kao i odgovorna lica koje je Naručilac odredio. Interventna ekipa ima obavezu da nakon poziva ostane na licu mesta, obezbedi objekat do dolaska odgovornih lica.

Prednosti korišćenja usluge alarm monitoringa:

  • Stalni nadzor objekta 24 h, 365 dana u godini

  • Dojava alarmnog stanja sa objekta vrši se automatski

  • Dežurni operater odmah kontaktira dežurne službe (policija, vatrogasci) i interventne ekipe

  • U slučaju incidenta interventne ekipe Aktiva varovanje obezbeđuju objekat do dolaska ovlašćenih lica

  • Korisnik ima uvid u sve promene na alarmnom sistemu

  • Korisnik ima uvid uključenja i isključenja sistema, odnosno dolaska i odlaska zaposlenih i boravka u objektima, po šiframa za svakog zaposlenog