Bezbednost i zdravlje na radu

Lice za bezbednost i zdravlje na radu je lice koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti i koje poslodavac pismenim aktom odredi za obavljanje tih poslova.

POZOVITE NAS

+381 (11) 2617 134

Obavljanje poslova stručnog lica je u skladu sa članom 50. Zakona o Bezbednosti i zdravlju na radu su sledeće aktivnosti:

 • Sprovodi i učestvuje u postupku procene rizika;

 • Učestvuje u izradi programa obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, programa obuke predstavnika zaposlenih i programa obuke rukovodilaca;

 • Vrši kontrolu i daje predloge poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, hemijskih materija i lične zaštitne opreme;

 • Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;

 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne sredine;

 • Organizuje preventivne i periodične preglede i provere opreme za rad i preglede i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija;

 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnim mestima sa povećanim rizikom;

 • Prati i kontroliše primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa organizacijom poslova bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;

 • Prati promenu propisa i vrši usklađivanje akata poslodavca, prati standarde i tehnički napredak u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 • Organizuje lekarske preglede zaposlenih;

 • Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;

 • Organizuje i provodi obuku zaposlenih i drugih lica u skladu sa ovim zakonom, predstavnika zaposlenih i rukovodilaca;

 • Priprema uputstva za bezbedan i zdrav rad i kontroliše njihovu primenu;

 • Sarađuje i koordinira rad sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja delatnost medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

 • Sarađuje sa predstavnicima zaposlenih i Odborom za bezbednost i zdravlje na radu po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;

 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim bolestima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;

 • Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog i obustavlja rad na opremi za rad do otklanjanja uočenih nedostataka prilikom pregleda i provere opreme za rad iz člana 15. stav 4. ovog zakona;