Uncategorized

Kadrovski up leta 2022 je postala naša kadrovica Ula Pucelj!

Ula Pucelj, naša sodelavka kadrovske službe, je postala Kadrovski up leta 2022!

Uli iskrene čestitke, saj je s tem pokazala, da imamo v Aktiva skupini talentirane zaposlene, ki si prizadevajo soustvarjati prihodnost kadrovske stroke in boljšo prihodnost za vse zaposlene. Ula si je zmago prislužila s svojim znanstveno-raziskovalnim delom, katerega naslov je ‘An analysis of employee well-being benefits from employee and company perspective’.

Na razpisu so sodelovali  študentje z diplomskimi, magistrskimi ali doktorskimi deli, ki preučujejo kariere, strateško vlogo kadrovskega managementa ter elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije. Ulino magistrsko delo je bilo prepoznano kot tisto, ki obravnava aktualno tematiko za razvoj kadrovskega managementa, vsebuje inovativen metodološki pristop, interpretira rešitve in predloge za nadaljnji razvoj obravnavane tematike ter vsebuje uporabne rezultate za prakso.

Magistrsko delo je pokazalo, da na dobro počutje zaposlenih najbolj vplivata starost in vrsta dela. Slednje spoznanje lahko služi organizacijam pri načrtovanju aktivnosti, usmerjenih v dobro počutje zaposlenih na način, ki je prilagojen potrebam različnih demografskih skupin. Delo nam pokaže kako zelo je dobro počutje zaposlenih pomembno za spodbujanje produktivnosti, zadrževanja in vključenosti zaposlenih. Hkrati ugotavlja tudi, da je razširjenost kadrovskih praks, ki to tematiko naslavlja, premajhna in da bi bilo potrebnega več vlaganja v dobro počutje zaposlenih, saj je dolgoročna medsebojna dobrobit tako za organizacijo kot posameznika zagotovljena.

Ula je nominacijo oddala v sodelovanju z mentorico ter Direktorico razvoja kadrov in internega komuniciranja, Ediso Avdić Cicek. Ulina zmaga je še toliko bolj pomembna v luči preostalih sprememb in reorganizacije kadrovske službe v našem podjetju, ki se podaja na pot strateškega partneringa biznisu in ki išče sodobne rešitve pri svojem delu – vse z namenom zagotavljanja vrhunskih storitev tako za naše zaposlene kot zunanje partnerje. Tudi sicer je to vizija, ki jo zasleduje naše podjetje in edino pravilno je, da kadrovska služba to s svojim trudom in aktivnostmi podpira ter vodi potrebne spremembe.

Uli še enkrat čestitamo in ji želimo obilo uspeha še naprej!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *