Fizičko obezbeđenje objekata i manifestacija

Fizičko obezbeđenje objekta podrazumeva prisustvo službenika obezbeđenja osposobljenog i obučenog za poslove čuvanja imovine i lica, zaštite od požara, pružanja recepcionarskih usluga kao i sprovođenja unutrašnjih pravila u štićenom objektu.

Službenici fizičkog obezbeđenja angažovani su na potrebnom broju radnih mesta, u određeno radno vreme, prema proceni rizika i u skladu sa zahtevima naručioca.

POZOVITE NAS

+381 (11) 2617 134

Službenik obezbeđenja ispunjava sledeće uslove:

  • Ima licencu za vršenje poslova fizičko-tehničkog obezbeđenja u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju

  • Završen kurs protivpožarne zaštite – po potrebi

  • Završenu obuku za rukovanje oružjem – po potrebi

  • Završenu obuku za bezbedan i zdrav rad

  • Da poseduje propisanu uniformu i opremu

Rad neposrednih izvršilaca detaljno je definisan »Planom obezbeđenja« svakog objekta ili događaja.

Mobilne patrole

U mogućnosti smo da ponudimo uslugu mobilnih patrola, što podrazumeva obilazak unapred definisanih objekata i prostora. Obilazak obavljaju posebno osposobljeni službenici fizičkog obezbeđenja opremljeni neophodnim tehničkim sredstvima, po predviđenim procedurama u skladu sa bezbednosnim potrebama.