O kompaniji

Kompanija je osnovana davne 1969. godine kao specijalizovano preduzeće za fizičko tehničko obezbeđenje i protivpožarnu zaštitu imovine i lica, čime se u kontinuitetu bavi do danas.

Do 2003. godine poslovali smo pod nazivom Fitep, od 2003. kao Varnost Fitep a.d. u sastavu Poslovnog sistema Varnost Maribor, a od kraja 2016. godine kao deo Aktiva skupine doo Ljubljana.

Dolaskom novog vlasnika počele su statusne i organizacione promene i nova era poslovanja kampanije Aktiva varovanje d.o.o. Beograd.

POZOVITE NAS

+381 (0) 11 2617 134

Naše delatnosti

  • Fizičko obezbeđenje

  • Tehničko obezbeđenje

  • Alarm monitoring

  • Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

  • Usluge iz oblasti zaštite od požara

  • Dezbednost i zdravlje na radu

  • Izrada procene rizika od katastrofa

  • Izrada plana zaštite i spašavanja